८ ऑक्टोबर, २००८

हा सूर बासरीचा : शरद गावंडे


हा सूर बासरीचा वाजे कुठेतरी;
राधाच ऐनवेळी लाजे कुठे तरी.

मी सोसल्या मुक्याने सा-याच यातना;
पण रक्त सांडले हे ताजे कुठेतरी.

माझ्या तुझ्यात नव्हती कसलीच बंधने;
पण वाद केवढा तो गाजे कुठेतरी.

झाला करार जेव्हा हा देश राखण्या;
हरलेत बादशाही राजे कुठेतरी.

पदरात झाकुनीया हा देह नवनवा;
ती माय लेकराला पाजे कुठेतरी.

मो.९३७३९३१८५१

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: