Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

९ ऑक्टोबर, २०११

गंगाधर मुटे : नऊ गझला

१.
बत्तीस तारखेलाभलत्याच ऐनवेळी, हटकून तोल गेला


नादान सद्गुणांनी अवसानघात केलाजागून रात्र सारी, उपयोग काय झाला?


सावज रणात येता, कुत्रा पळून गेलासांगू नकोस भलते सलतेच तू बहाणे


उरलाय शब्द केवळ, का ओल आटलेला?नेमून लक्ष्य केले साधेपणास माझ्या


झालीय तीच राणी, माझा गुलाम केलासमजायला हवे ते, समजून आज आले


काही इलाज नाही, पोटातल्या भुकेलालोंढेच घोषणांचे दिल्लीवरून आले


येणार वित्त आहे, बत्तीस तारखेलात्याचे रडून झाले, रडतोय मी अजूनी


हिसकून का बरे मग, माझा रुमाल नेला?राज्यात भेकडांच्या, जनतेस अभय नाही


सोकावलाय मृत्यू तो रक्त चाखलेला२.
अस्तित्व दान केलेअसणेच आज माझे, नसण्यासमान केले


माझ्याच सावलीने अस्तित्व दान केलेमस्तीत टाकलेल्या, एकाच पावलाने


पावित्र्य आज माझे, दोलायमान केलेहळवा नकोस होऊ, अश्रू मला म्हणाले


संतप्त हुंदक्यांनी, माझे निदान केलेचंचूप्रवेश ज्यांचा हळुवार पावलांनी


त्या शुभ्र कावळ्यांनी उद्ध्वस्त रान केलेवाचाळ वल्गनांना वैतागलो पुरेसा


कानास वेधणारे, रस्ते किमान केलेइवल्या जगात माझ्या, मी रांगतो अजूनी


निष्कपट भावनेला दैदिप्यमान केलेजळले न रोज जेव्हा, चुल्ह्यातले निखारे


तेव्हा "अभय" भुकेला, धारिष्ट्यवान केले३.
माझी ललाटरेषाधुंदीत वैभवाच्या, मस्तीत चूर झाली


माझी ललाटरेषा, मजला फितूर झालीतब्बेत माणसाची, आहे जटील कोडे


जी काल भ्याड होती, ती आज शूर झालीते वीर स्वाभिमानी, जे झुंजले रणाला


औलाद आज त्यांची, का "जी हुजूर" झाली?घे घट्ट आवळूनी, करपाश रेशमाचे


भासे असे जसे की, दमछाक दूर झालीघे हा 'अभय' पुरावा, त्यांच्या परिश्रमाचा


ती माणसेच होती, जी कोहिनूर झाली४.
पांढरा किडातुझी सांग येथे दखल कोण घेतो


कशाला घशाला उगा त्रास देतोअसामान्य विश्लेषकांच्या भितीने


गझल घप्प कपड्यात झाकून नेतोनवे रोप लावत पुढे चालताना


कुणी सांड मागून तुडवीत येतोपिके फस्त केली फळे पोखरूनी


कुठूनी किडा पांढरा जन्म घेतोअभय लाचखोरीत तो शिष्ट प्राणी


कुणाच्याच बापास ना घाबरे तो५.नव्या यमांची नवीन भाषामला कळाली पुन्हा नव्याने, नव्या पिकांची नवीन भाषा


कठीण मातीत रूजणार्‍या, नव्या बियांची नवीन भाषापुन्हा नव्याने नवीन फुटली, अबोलतेला नवीन वाचा


नवीन दृष्टी, नवे इरादे, निरक्षरांची नवीन भाषानभात झेपावण्यास देती, ढगांस टक्कर, विजेस चटके


नवीन किलबिल, नवीन कुजबुज, नव्या पिलांची नवीन भाषानशीब आहे विचित्र मोठे, कुणास रुजण्यास खडक-धोंडे


कठोर पाषाण भेदणार्‍या, नव्या मुळांची नवीन भाषाअता मुखातून शोषितांच्या, ज्वलंत हुंकार बोलताहे


नवीन शस्त्रे, नव्या मशाली, अहिंसकांची नवीन भाषाकुणास बाहूत घेत मृत्यू, विभागतो देह चिंधड्यांनी


यमास थोडी दया न उरली, नव्या यमांची नवीन भाषाश्रमास मातीत गाडण्याला, नव्या दमाचा विरोध आहे


नवीन शाई, नवे मनसुबे, अभय जनांची नवीन भाषा
६.कान पकडू नयेआता कुणी कुणाचे कान पकडू नये


वादात या कुणीही सहसा पडू नयेते दान का मिळाले? जे टाळले सदा


असले पुन्हा नव्याने सहसा घडू नयेशोधेन मीच माझा, रस्ता पुन्हा नवा


त्या मूक दर्शकांनी सहसा रडू नयेनिद्रिस्त मीच केल्या माझ्याच जाणिवा


संवेदनेवरी या मीठ रगडू नयेकोणास कोण प्याले, कळतेच ना कधी


नातेच बाटलीशी सहसा जडू नयेम्हणतात वाहवा, व्वा! स्त्रीरम्य वेड ते


सच्चा विचार सहसा का आवडू नये?सजतात रोज येथे कित्येक मैफ़िली


कोणास न्याय्य मुद्दा का सापडू नये?झाले अता पुरेसे, ते बोलले बहू


बाळंत होत ना ती, चर्चा झडू नयेसोसून ऊन वारा, अंकूरतो अता


कोंबेजण्याच आधी सहसा सडू नयेआता कुठे जरासा झालोय मुक्त मी


पायास साखळ्यांनी परत जखडू नयेमाझ्याकडे मुळीही किल्ल्या न शिल्लकी


माझ्याविना कुणाचे सहसा अडू नयेहे अन्न सात्त्विकाचे ये ’अभय’ भोजना


मंगल अशा प्रसंगी सहसा दडू नये७.’पाकनिष्ठ’ कांदा, लुडबूडतो कशाला?भाजून पीक सारे, पाऊस तृप्त झाला


उध्वस्त शेत आधी, मागून थेंब आलाकांदा पुसे रडूनी, कांद्यास अक्कलेच्यातो ’पाकनिष्ठ’ कांदा, लुडबूडतो कशाला?


चेचून वेदनांना, पायात गाडले; पण


स्वप्नात भूत त्यांचे, रेंगाळते उशालादचकून जाग येते, निद्रा लयास जाते


ते घाव प्राक्तनाचे, छळती क्षणाक्षणालासोडून भूतळाला, ती दैत्य जात गेली


देऊन दान वृत्ती, या सभ्य माणसालाना झाकते कधी ती, वस्त्रात अंग सारे


मिळणार भाव कैसा, शेतीत कापसाला?समजून घे “अभय” तू नाहीत भ्याड सारे


निपजेल शूर येथे, विश्वास दे उद्याला८.भारी पडली जातपोळून गेले तरी कधीच मी, आखडले ना हात


तुझे जिंकणे असे भावले, की खात राहिलो मातबोलत होती ती अशी की, मी गुंतून गेलो पार


जरा न कळले केव्हा कशी ती, उलटून गेली रातवाटेवरती काटे बोचरे, पसरून होते दाट


आता पोचलो कसाबसा मी, कित्येक खस्ता खातएकच गुन्हा समान झाला, परी सजा वेगळी त्यात


आतंकवादी मजेत बाहेर, साध्वी सडते आतसूर बोबडे ऐकून माझे, मुरडून घेती नाक


नसेल जर का आवड माझी, मी बसू कशाला गात?नारळ फुटला, प्रसाद वाटू, बोलून गेलेत काल


वाट पाहतोय इथे अजूनी, घासून बसलो दातगुणवत्तेचा गळा दाबुनी, हा निकाल आला आज


कर्तृत्वाचा बोर्‍या वाजला, नि भारी पडली जातभिती मनातील आता तरी तू, पुरुनी दे वा जाळ


अभय जगावे,कसे जगावे, तू घ्यावे करुनी ज्ञात


९.सोकावलेल्या अंधाराला इशारासोकावलेल्या अंधाराला, इशारा आज कळला पाहिजे


वादळ येऊ दे कितीही पण, हा दीप आज जळला पाहिजेआंब्याला मानायचे कांदा, किती काळ असेच चालायचे?


डोळे उघडून तू वाग जरा, नकोसा वाद टळला पाहिजेगाय इकडे आणि कास तिकडे, चारा मी घालायचा कुठवर?


कधीतरी इकडे; या बाजूस, दुधाचा थेंब वळला पाहिजेप्रवेशदाराचा ताबा घेत, का उभा ठाकला आहेस तू?


माझा प्रवेश नाकारणारा, इरादा तुझा ढळला पाहिजेआता थोडे बोलू दे मला, ऐकणे तुही शिकायला हवे


हे आवश्यक नाही की तूच, दरवेळेस बरळला पाहिजेनिर्भीडतेने ‘अभय’ असा तू, यज्ञकार्य असेच चालू ठेव


ग्रहणापायी झाकोळलेला, चंद्र आता उजळला पाहिजे
gangadharmute@gmail.com


गझलकडे वळा ! - भालचंद्र नेमाडे

‘‘सध्या मुक्तछंदाच्या वापराने मराठी कवितेला दारिद्र्य आले आहे. म्हणूनच एकाचवेळी विविध विषय समर्थपणे पोहोचवणा-या व वृत्तसौंदर्याने नटलेल्या गझल प्रकाराचा स्वीकार-अंगिकार मराठी भाषेला आवश्यकच ठरणार आहे’’ - असे उद्गार सुप्रसिद्ध साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांनी मुंबई विद्यापीठात गझल प्रकारावर झालेल्या परिसंवादाच्या अध्यक्षपदावरून काढले. (वृत्त - महाराष्ट्र टाइम्स, दि.७-४-२००४)

Ghazal in English :


English
- Chandrani Chatterjee / Milind Malshe

डॉ.श्रीकृष्ण राऊत : गझल सादर करताना

तुझ्या गुलाबी ओठांवरती : रफिक शेख

नामवंत सिने दिग्दर्शक राजदत्तजी ‘गझलकार’ सीमोल्लंघन विशेषांकाबद्दल बोलताना :

प्रख्यात समाज सेविका सिंधुताई सपकाळ

प्रख्यात समाज सेविका सिंधुताई सपकाळ
सीमोल्लंघन २०११ चे प्रकाशन करताना

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP